Claudia Thiel
Ergotherapeutin
Bobaththerapeutin
Fachtherapeutin für
Schmerztherapie